MUNKATÁRSAINK

Kolbert Zsuzsanna

Ördögné Kolbert Zsuzsanna

egyetemi docens, csoportvezető, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Kolbert Zsuzsanna

Kutatásaim középpontjában a nitrogén-monoxid (NO) és az abból származó nitrogén-tartalmú reaktív molekulák állnak. Az elmúlt években vizsgáltam a hormonokkal és a reaktív oxigénformákkal való kapcsolatukat, keletkezésüket és jelátvitelüket elemtöbbletnek kitett és nanoanyagokkal kezelt gazdasági- és modellnövényekben.

email: [email protected]

Kutasi Kinga

Kutasi Kinga

fizikus, tudományos főmunkatárs, HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont

Kutasi Kinga

email: [email protected]

Rónavári Andrea

Rónavári Andrea

tudományos munkatárs, SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

Rónavári Andrea

Kutatásaim során különböző fém és fém-oxid alapú nanorészecskék fenntartható, környezetbarát szintézismódszereinek kidolgozásaival foglalkozom, valamint ezen anyagok biológiai rendszerekben való viselkedését tanulmányozom. Az elmúlt években többféle fém nanorészecske nanomedicinában és környezeti remediációban való alkalmazhatóságát vizsgáltam.

email: [email protected]

Solti Ádám

Solti Ádám

egyetemi docens, ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék

Solti Ádám

Kutatásaim a sejtszintű átmenetifém-homeosztázis feltárására, különösképpen a plasztiszok vas- és mangán-háztartásának megértésére összpontosítanak. E redox-aktív fémek háztartásának finomhangolásában tanulmányozom az oxidatív stressz, a nitrogén-monoxid által kiváltott szabályozó folyamatok, valamint az autofágia szerepét. Fő kutatásaim mellett vizsgálom továbbá a növényi kiszáradástűrés háttér-mechanizmusait is.

email: [email protected]

Janda Tibor

Janda Tibor

tudományos tanácsadó, HUN-REN ATK Mezőgazdasági Intézet

Janda Tibor

Kutatásaim fő iránya a növények abiotikus stresszkörülményekhez való alkalmazkodási folyamatainak jobb megismerése. Ezen belül elsősorban a fotoszintetikus folyamatokra, az antioxidáns rendszerekre, valamint egyes speciális anyagcsoportokra (pl. szalicilsav és származékaik, poliaminok, stb.) fókuszálunk. Felszereltségünkből adódóan külön hangsúlyt fektetünk a metabolomikai vizsgálatokra is.

email: [email protected]

Szabados László

Szabados László

tudományos tanácsadó, HUN-REN Szegedi Biológiai Kutató

Szabados László

email: [email protected]

Szőllősi Réka

Szőllősi Réka

egyetemi adjunktus, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Szőllősi Réka

Kutatásaim elsősorban a különböző stresszfaktoroknak (pl. Zn-hiány, szárazság, sóstressz) kitett növények gyökérzetében bekövetkező anatómiai változásokra irányulnak. Célom a gyökerekből készített keresztmetszeteken különböző hisztokémiai festésekkel detektálni a sejtfal összetételében történt változásokat, melyek hozzájárulhatnak a növények stressztűréséhez.

email: [email protected]

Széles Eszter

Széles Eszter

Tudományos Munkatárs

Széles Eszter

Kutatásaim egy olyan rendszer optimalizálására irányulnak, amellyel egy 40.000 különböző vonalat tartalmazó Arabidopsis thaliana mag gyűjteményből ki tudom válogatni a nitrogén-monoxid (NO) kezelés hatására morfológiailag szignifikáns különbségeket mutató vonalakat. Célunk ezeket a vonalakat felhasználva ozmotikus stressz válaszban szerepet játszó új NO-kapcsolt gének azonosítása. Illetve a későbbiekben tervezzük nanoanyagok hatásának vizsgálatát ezeken a növényeken a szárazságtűrésük növelése érdekében.

email: [email protected]

Oláh Dóra

Oláh Dóra

biológus, doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Oláh Dóra

Doktori munkámban az S-nitrozoglutation reduktáz-szabályozott nitrogén-monoxid (NO) jelátvitelt tanulmányoztam stresszmentes körülmények között és abiotikus stressznek kitett modellnövény gyökérzetében. Az előbbi esetben a strigolakton és a karrikin jelátvittellel összefüggésben vizsgáltam a NO jelátvitelt, az utóbbi esetben pedig a cink, mint esszenciális mikroelem korlátozott elérése mellett.

email: [email protected]

Kondak Selahattin

Kondak Selahattin

biológus, PhD hallgató, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Kondak Selahattin

Doktori munkámban a nikkel-oxid nanorészecskék NO metabolizmusra és jelátvitelre gyakorolt hatását vizsgálom hiperakkumuláló Odontarrhena lesbiaca ökotípusokban. Továbbá részt veszek a cinkhiány NO metabolizmusra és jelátvitelre gyakorolt hatásának vizsgálatában kukoricában, borsóban.

email: [email protected]

Bodor Tamás

Bodor Tamás

biológia-kémia tanár, PhD hallgató, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Bodor Tamás

Doktori munkám során részt veszek a nanokarrikin és a nano NO donor előállításában és jellemzésében. Az előállított nanoanyagok magedző hatását tesztelem szárazságstressznek kitett modellnövényben és borsóban.

email: [email protected]

Fejes Gábor

Fejes Gábor

biológia-környezettan tanár, PhD hallgató, SZTE Növénybiológiai Tanszék

Fejes Gábor

Doktori munkám során a nanorészecskével kiegészített plazma-aktivált folyadékok magedző hatását tesztelem szárazságstressznek kitett búzában. Borsó esetén a gyökérrendszerben az ozmotikus stressz és a magedzés hatására bekövetkező változásokat vizsgálom.

email: [email protected]